• SHICOFF (Neil)(1949-)

   

 • SHIDEHARA (Kijuro)(1872-1951)
   Photo 1

   

 • SHIEL (Frank)
   Photo 1

   

 • SHIELD (William)(1748-1829)

   

 • SHIELDS (Brooke)(1965-)
   Photo 1

   

 • SHIELDS (James)(1810-1879)
   Photo 1 - 2 - 3
   Sculpture 1

   

 • SHIELDS (Peter Ross)
   Photo 1

   

 • SHIELDS (Thomas Todhunter)(1873-1955)
   Dessin 1

   

 • SHIFMAN (Mikhail)
   Photo 1

   

 • SHI HUANGDI (empereur de Chine, 1er empereur Qin)(-210 av.J.C.)
   Portrait 1

   

 • SHIH TSU (femme de KUBLAI KHAN)
   Portrait 1

   

 • SHIHAB (Alwi Abdurrahman)(1946-)
   Photo 1

   

 • SHIKAPWASHA (Ronnie)(1947-)
   Photo 1

   

 • SHILKE (Charles)

   

 • SHIMADA (Shigetaro)
   Photo 1

   

 • SHIMAKAWA (Masaaki)
   Photo 1

   

 • SHIMOMURA (Sadamu)(1887-1968)
   Photo 1

   

 • SHIMOMURA (Tomoyuki)
   Photo 1

   

 • SHINDE (Sushil Kumar)(1941-)
   Photo 1

   

 • SHINE (J. Robert)
   Photo 1

   

 • SHINGAROV (Sergei)
   Photo 1

   

 • SHINOHARA (Hiromichi)(-1939)
   Photo 1

   

 • SHINOHARA (Seiichiro)
   Photo 1

   

 • SHIOKAWA (Masajuro)(1921-)
   Photo 1

   

 • SHIPLEY (Jenny)(1952-)
   Photo 1

   

 • SHIPLEY (Jonathan, Evêque de St Asaph)(1714-1788)
   Portrait 1

   

 • SHIPLEY (Paul G.)

   

 • SHIPMAN (Nell)
   Photo 1 - 2

   

 • SHIPPEN (Joseph)
   Portrait 1

   

 • SHIPPEN (William)
   Portrait 1

   

 • SHIPPERS (Thomas)(1930-1977)
   Photo 1 - 2

   

 • SHIRAKAWA (Hideki)(1936-)
   Photo 1

   

 • SHIRAKAWA (Yoshinori)(1868-1932)
   Photo 1

   

 • SHIRLEY (George)
   Photo 1 (en 1961)

   

 • SHIRLEY (Sybil)
   Photo 1

   

 • SHIRLEY (William)(1694-1771)

   

 • SHIRRIFF (William)
   Portrait 1

   

 • SHISHAKLI (Adib al-Hasan al-)(1909-1964)
   Photo 1

   

 • SHISHIDO (Joe)
   Photo 1

   

 • SHIZAS (Iakovos)(-1985)
   Photo 1