• GUO (Jijiao)(1902-1998) 郭寄峤
   Photo 1

   

 • GUO (Jingyun)(1904-1948) 郭景云
   Photo 1

   

 • GUO (Moruo)(1892-1978) 郭沫若
   Photo 1

   

 • GUO (Rudong)(1892-1952) 郭汝栋
   Photo 1

   

 • GUO (Rugui)(1907-1997) 郭汝瑰
   Photo 1

   

 • GUO (Shoujing)(1231-1316)
   Monnaie 1
   Memorabilia 1 - 2

   

 • GUO (Siyan)(1899-1965) 郭思演
   Photo 1

   

 • GUO (Zongfen)(1901-1969) 郭宗汾
   Photo 1