• ABOULKER (José)
   Photo *1

   

 • ABOTT (Bessie, born PICKENS)(1878-1919)
   Photo 1 - 2

   

 • ABOU NIDAL (1937-2002)
   Photo 1

   

 • ABOURDJEELI (Theodosios)(-1970)
   Photo 1

   

 • ABOUT (Edmond)(1828-1885)
   Photo 1 - 2 - 3 - 4